Aké sú poplatky a postup pri dovoze auta zo zahraničia? My vám to všetko prezradíme!
V tomto článku Vám povieme presný postup, ako postupovať pri dovoze vozidla zo zahraničia. Rovno môžme ísť na to.

Ako prvé musíte urobiť preklady nemeckých technických papierov od vozidla (malý a veľký TP), tiež musíte mať preloženú kúpno - predajnú Zmluvu (40,- EUR). V prípade, ak chcete ušetriť pár EUR, tak si urobte sami kúpnu Zmluvu, ktorá bude hneď v Slovenčine (len ak majiteľom vozidla je FO a nie PO). Keď budete mať preklady hotové, môžte íst na kontrolu originality (80,-EUR), STK a Emisnú kontrolu (v prípade, ak je vozidlo staršie, ako 4 roky). STK a Emisná kontrola stojí približne 60,- EUR. Keď budete mať všetky úkony hotové, môžete sa vrhnúť do vypísania Žiadosťi o uznanie typového schválenia ES, ktorú si stiahnete TU. Na www.idovoz.sk musíte po novom zaplatiť online recyklačný poplatok. Výška poplatku zavisí od typu vozidla, výšku sa dozviete po nahodení VIN čísla na stránke.

S vypísanou žiadosťou idete na príslušný Okresný úrad, obvod dopravy, kde predložíte všetky vyšie spomínané dokumenty. Rozhodnutie na Okresnom úrade trvá 2 týždne. Spolu s rozhodnutím Vám vystavia prázdne osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz). S rozhodnutím musíte ísť na príslušný dopravný inšpektorát, kde vozidlo zaevidujú, vydajú osvedčenie o evidencii časť I (malý TP) a tabuľky s evidenčným číslom.

Zhrnutie:


Doklady pre okresný úrad: 1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva 2. osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie v danom štáte 3. odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“, nie starší ako 30 dní 4. platný protokol o technickej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ (vozidlo nad 4 roky) 5. platný protokol o emisnej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ (vozidlo nad 4 roky) 6. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu 7. vyplnenú žiadosť 8. 100,- EUR kolok na začatie konania (číslo služby v kiosku 759) + 6,- EUR kolok za vydanie osvedčenia časť II (číslo služby v kiosku 778)


Doklady pre dopravný inšpektorát:

1. žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie

2. osvedčenie o evidencii časť II (veľký TP, vydáva obvodný úrad dopravy) 3. rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia 4. potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení 5. platný doklad totožnosti, 6. úradne overené splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný 7. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list 8. osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo (v evidencii iného štátu bolo max. 6 mesiacov alebo má najazdené menej ako 6 000 km) 9. správne poplatky v kolkoch: registračná daň podľa zdvihového objemu a 33 eur za dve tabuľky s evidenčným číslom a zaplatenie registračnej dane podľa výkonu a veku vozidla. Aktuálne sadzby od 1.2.2017 nájdete TU


V prípade ďalších otázok nás kľudne kontakujte.

13,659 views0 comments

Recent Posts

See All