top of page

Dovoz auta zo zahraničia? Aké sú poplatky a postup v roku 2023? My vám to všetko prezradíme!

Updated: Jan 16, 2023V tomto článku Vám povieme presný postup, ako postupovať pri dovoze auta zo zahraničia. Rovno môžeme ísť na to.

1. Úradné preklady dokumentov

Ako prvé musíte urobiť úradné preklady nemeckých technických preukazov od vozidla - ZB I II (malý a veľký TP), tiež musíte mať preloženú kúpnu zmluvu. Takéto preklady stoja cca 50,00 EUR.


2. STK, EK, kontrola originality

Keď budete mať preklady hotové, môžete íst s vozidlom na kontrolu originality (približná cena kontroly originality je 100,00 EUR), STK a Emisnú kontrolu (len v prípade, ak je vozidlo staršie, ako 4 roky). Kontrolu originality treba robiť na každé dovezené vozidlo.

STK a EK stojí cca 80,00 EUR.


3. Úhrada recyklačného poplatku na idovoz.sk

Na www.idovoz.sk musíte zaplatiť online recyklačný poplatok. Výška poplatku zavisí od typu vozidla, výšku sa dozviete po nahodení VIN čísla na stránke.


4. Podanie žiadosti na okresnom úrade - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Keď budete mať všetky hore spomenuté úkony hotové, môžete sa vrhnúť do vypísania návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktorú si stiahnete na tomto ODKAZE.

S vypísanou žiadosťou idete na príslušný Okresný úrad, kde predložíte všetky vyšie spomínané dokumenty.

Kolok na začatie konanie stojí 100,00 EUR (rozhodnutie do 30 dní) alebo 300,00 EUR (rozhodnutie do 5 dní). Okresný úrad Vám vydá čistopis slovenského technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť II veľký technický preukaz) a technický opis vozidla.


7. Povinné zmluvné poistenie

Vozidlo, ktoré prihlasujete do evidencie vozidiel Slovenskej republiky potrebuje mať uzatvorené platné PZP. Poistenie Vám môžeme uzatvorit my alebo si ho viete uzatvoriť ONLINE.


6. Prihlásenie vozidla do evidencie motorových vozidiel Slovenskej republiky

S čistopisom TP, technickým opisom vozidla a povinným zmluvným poistením musíte ísť na príslušný dopravný inšpektorát, kde vozidlo zaevidujú a do veľkého TP Vás zaevidujú ako majiteľa vozidla a vydajú tabuľky s evidenčným číslom. Osvedčenie o evidencii časť I (malý TP) Vám bude zaslaný poštou do 30 dní. 

Zhrnutie

Doklady pre okresný úrad: 1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva (ak je v cudzom jazyku, potrebujete úradný preklad) 2. osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie v danom štáte (ak je v cudzom jazyku, potrebujete úradný preklad) 3. odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“ (nie starší ako 30 dní) 4. platný protokol o technickej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ (vozidlo nad 4 roky) 5. platný protokol o emisnej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ (vozidlo nad 4 roky) 6. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu 7. vyplnenú žiadosť 8. zaplatený správny poplatok na začatie konania (zrýchlené konanie 300,00 EUR - do 5 dní a štandardné konanie 100,00 EUR - do 30 dní)


Doklady pre dopravný inšpektorát:

1. čistopis - osvedčenie o evidencii časť II (veľký TP) 2. rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia - technický opis vozidla 3. potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení 4. platný doklad totožnosti, 5. úradne overené splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (Stiahnete si ho na tomto ODKAZE) 6. niektoré dopravné inšpektoráta vyžadujú protokol od Kontroly originality pre opis KM, 7. správne poplatky v kolkoch: registračná daň podľa zdvihového objemu (kalkulačku na výpočet registračnej dane nájdete na tomto ODKAZE) a 33,00 EUR za dve tabuľky s evidenčným číslom.


Ak sa rozhodnete o dovoz auta zo zahraničia cez nás, všetko vyššie spomenuté vybavíme za vás.

V prípade ďalších otázok nás kľudne kontakujte

bottom of page