Dovoz auta zo zahraničia? Aké sú poplatky a postup? My vám to všetko prezradíme!

V tomto článku Vám povieme presný postup, ako postupovať pri dovoze auta zo zahraničia. Rovno môžeme ísť na to.

Ako prvé musíte urobiť preklady nemeckých technických papierov od vozidla (malý a veľký TP), tiež musíte mať preloženú kúpno - predajnú Zmluvu. Keď budete mať preklady hotové, môžete íst na kontrolu originality (100,00 EUR), STK a Emisnú kontrolu (v prípade, ak je vozidlo staršie, ako 4 roky). STK a EK stojí cca 80,00 EUR. Keď budete mať všetky úkony hotové, môžete sa vrhnúť do vypísania Žiadosti o uznanie typového schválenia ES, ktorú si stiahnete na tomto ODKAZE. Na www.idovoz.sk musíte zaplatiť online recyklačný poplatok. Výška poplatku zavisí od typu vozidla, výšku sa dozviete po nahodení VIN čísla na stránke.

S vypísanou žiadosťou idete na príslušný Okresný úrad, obvod dopravy, kde predložíte všetky vyšie spomínané dokumenty. Rozhodnutie na Okresnom úrade trvá maximálne 30 pracovných dní, zrýchlené konanie 5 pracovných dní. Spolu s rozhodnutím Vám vystavia prázdne osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz). S rozhodnutím musíte ísť na príslušný dopravný inšpektorát, kde vozidlo zaevidujú, vydajú osvedčenie o evidencii časť I (malý TP) a tabuľky s evidenčným číslom.

Zhrnutie:


Doklady pre okresný úrad: 1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva 2. osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie v danom štáte 3. odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“ (nie starší ako 30 dní) 4. platný protokol o technickej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ (vozidlo nad 4 roky) 5. platný protokol o emisnej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ (vozidlo nad 4 roky) 6. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu 7. vyplnenú žiadosť 8. zaplatený správny poplatok na začatie konania


Doklady pre dopravný inšpektorát:

1. čistopis - osvedčenie o evidencii časť II (veľký TP) 2. rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia 3. potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení 4. platný doklad totožnosti, 5. úradne overené splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (Stiahnete si ho na tomto ODKAZE) 6. niektoré dopravné inšpektoráta vyžadujú protokol od Kontroly originality, 7. osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo (v evidencii iného štátu bolo max. 6 mesiacov alebo má najazdené menej ako 6 000 km) 8. správne poplatky v kolkoch: registračná daň podľa zdvihového objemu (kalkulačku na výpočet registračnej dane nájdete na tomto ODKAZE) a 33,00 EUR za dve tabuľky s evidenčným číslom.


Ak sa rozhodnete o dovoz auta zo zahraničia cez nás, všetko vyššie spomenuté vybavíme za vás.

V prípade ďalších otázok nás kľudne kontakujte.

19,838 views