top of page

Prihlásenie vozidla pre rok 2024: Podrobný postup ako prihlásiť dovezené vozidlo zo zahraničia

Updated: Mar 10

Ak uvažujete nad dovozom vozidla zo zahraničia na vlastnú päsť alebo ste si už vozidlo sami doviezli, teraz bude nasledovať prihlásenie vozidla na Slovensku. Predtým bude treba vykonať niekoľko úkonov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kompletnej registrácie vášho vozidla na Slovensku. V tomto článku nájdete podrobný postup na prihlásenie vozidla pre rok 2024.


Nemecký technicky preukaz | Vyberci Auto
Nemecký technicky preukaz

1 Pripravte si všetky potrebné dokumenty

Ako prvé vám odporúčame skontrolovať si všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať pre správne prihlásenie vozidla.

Uistite sa, že spolu s dovezeným vozidlom, vám predajca odovzdal všetky potrebné dokumenty:

 • Kúpna zmluva alebo faktúra od vozidla

 • COC dokument (nie je povinný, ale je dobre, keď je k vozidlu, pretože sú v ňom napríklad všetky alternatívne rozmery kolies. Je to ako rodný list od vozidla)

Vzor COC dokumentu | Vyberci Auto
Vzor COC dokumentu

 • Veľmi dôležitý je výrobný štítok na vozidle. Keď budete preberať vozidlo od predajcu, skontrolujte si či sa tento štítok nachádza na vozidle. Bez tohto štítka vám neurobia Kontrolu originality a bez toho sa ďalej nepohnete. Ak bude štítok chýbať, budete ho musieť objednať u dealera danej značky. Cena štítka sa pohybuje od 50 EUR - 200 EUR. Dodacia doba je cca do 2 týždňov.

Výrobný štítok na vozidle Mercedes | Vyberci Auto
Výrobný štítok na vozidle Mercedes

 • Doklady od vozidla: Odhlásený zahraničný technicky preukaz časť I+II (ak už bolo vozidlo registrované, tak tieto doklady sú neoddeliteľnou súšasťou)

Ak kupujete vozidlo mladšie ako 6 mesiacov s nájazdom do 6.000 KM a nebolo vozidlo ešte registované v žiadnej krajine, neoddeliteľnou súčasťou je Kúpna zmluva alebo faktúra od vozidla a COC dokument.


2 Úradné preklady

Nájdite sí prekladateľskú firmu, ktorá vám urobí preklady nasledujúcich dokumentov:

 • Kúpna zmluva alebo faktúra od vozidla

 • Doklady od vozidla: Odhlásený zahraničný technicky preukaz časť I. Stačí vám preložiť iba tento doklad, kde je odhláška a uvedené poznámky. V nemeckom doklade sú poznámky v kolonke č. 22.


Malý nemecky technicky preukaz | Vyberci Auto
Malý nemecky technicky preukaz

Zoznam dostupných registračných dokladov pre rôzne krajiny nájdete na tomto ODKAZE.


3 Kontrola originality (KO), TK, EK

Ak už máte v rukách úradné preklady vyššie spomenutých dokumentov, môžete sa objednať na kontrolu originality. Ak je vozidlo staršie ako 4 roky od 1. prihlásenia, budete po KO potrebovať urobiť TK a EK. Pred technickou kontrolou si skontrolujte základné veci na vašom vozidle ako sú svetlá, smerovky, stierače, otváranie okien, povinnú výbavu :)

4 Podanie žiadosti na okresnom úrade odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu si stiahnete na tomto ODKAZE.

Podaním žiadosti žiadate o vydanie čistopisu slovenského technického preukazu, v ktorom budú zapísané len ifnormácie o vozidle. Informácie o majiteľovi budú zatiaľ prázdne. Žiadosť môžete podať na akomkoľvek okresnom úrade odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Máte na výber či chcete mať rozhodnutie do 30 pracovných dní alebo do 5 pracovných dní.

 • rozhodnutie do 30 pracovných dní: platíte kolok v hodnote 100 EUR (eKolok č. 6508)

 • rozhodnutie do 5 pracovných dní: zaplatíte kolok v hodnote 300 EUR (eKolok č. 6509)

K vyplnenej žiadosti musíte priložiť nasledovné dokumenty:

 • Úradný preklad kúpnej zmluvy alebo faktúry

 • Úradný preklad zahraničného registračného dokladu časť I

 • Uhradený kolok v hodnote 100 EUR (rozhodnutie do 30 pracovných dní) alebo 300 EUR (rozhodnutie do 5 pracovných dní)

 • Protokol od kontroly originality (KO)

 • Protokol od TK (len, ak je vozidlo staršie ako 4 roky)

 • Protokol od EK (len, ak je vozidlo staršie ako 4 roky)

 • COC dokument (ak je súčasťou)

 • potvrdenie o zaplatení recyklačného poplatku na iDovoz.sk cez VIN číslo

 • ak máte na vozidle spájacie ťažné zariadenie, je potrebné doložiť od neho výrobný štítok, ktorý sa nachádza v okolí ťažného zariadenia (ak ho nedoložíte a na kontrole originality ho zabudli odfotiť, tak ho pravdepodobne nebudete mať zapísane v TP)

5 Prihlásenie vozidla na príslušnom obvodnom, dopravnom inšpektoráte (ODI)

Ak už máte v rukách vydaný spomínaný čistopis slovenského technického preukazu (TP) časť II, môžete si urobiť povinné zmluvné poistenie (PZP) a môžete ísť vozidlo prihlásiť na príslušný ODI vo vašom okrese. !!!NEZABUDNITE!!! že 1. prihlásenie vozidla na Slovensku musí byť zatiaľ vždy urobené v okrese vášho trvalého bydliska alebo sídla firmy.

Na prihlásenie teda budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • Vydaný čistopis slovenského TP časť II okresným úradom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • Základný technicky opis schváleného typu vozidla, ktorý sa vydáva spolu s čistopisom TP

 • Povinné zmluvné poitenie (PZP)


6 Administratívna TK a EK

Ak je vaše vozidlo saršie ako 4 roky od 1. prihlásenia, museli ste na ňom absolvovať TK a EK. V tomto kroku by ste mali mať už vozidlo registrované na slovenské EČV. Nezabudnite, že ak už máte vozidlo prihlásené, musíte vykonať ešte administratívnu TK a EK do 15. dní od 1. prihlásenia vozidla na Slovensku. Túto kontrolu môžete vykonať na akejkoľvek STK/EK. Kontrola bude obsahovať kontrolu VIN čísla v technickom preukaze časť II a kontrolu VIN čísla na vozidle. Ide o byrokratickú záležitosť, ktorá trvá do 10 minút. Výstupom kontroly bude vystavenie kartičiek TK a EK.

K tejto kontrole budete potrebovať nasledovné:

 • už prihlásený TP časť II

 • niektoré STK/EK môžu vyžadovať pôvodné protokoly od TK a EK.


7 To je všetko :) Auto máte úspešne registrované

Veríme, že ste všetko pochopili a tieto informácie vám pomôžu. Snažili sme sa vám v skratke jednoduchou cestou sprostredkovať naše skúsenosti, ktoré využijete, keď raz budete riešiť individuálny dovoz auta zo zahraničia pri prihlásení vozidla.


Ak by sa vám zdal proces prihlásenia vozidla veľmi zložitý, neváhajte nás kontaktovať a prihlásenie vozidla urobíme za vás.





コメント


bottom of page